Honor

Associació antifalsificació

Reputació de marca

Unitat demostrativa de construcció de crèdits a la Xina

Anti-counterfeiting association
Brand reputation
Demonstration unit of credit construction in China

Unitats de promoció de claus de credibilitat de qualitat

Qualitat, seguretat, integritat

Marca de confiança

Quality credibility key promotion units
Quality, safety, integrity
trust brand

Associació de la indústria contra la falsificació de Hebei

Vicepresident de l'associació de la indústria contra la falsificació de hebei

Empreses qualificades de qualitat de producte Hebei

Hebei anti-counterfeiting industry association
Vice President of hebei anti-counterfeiting industry association
Hebei product quality qualified enterprises1
honor01
honor02
honor03